3.621.000 ₫ 3.621.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo xoay 360 Caesar B751C (290x218mm)
2.644.000 ₫ 2.644.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B225C (348x140mm)
2.219.000 ₫ 2.219.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B224C (155x140mm)
1.102.000 ₫ 1.102.000 ₫ Caesar Vòi bán tự động Caesar BF054 (Lạnh - Tự động ngắt nước)

1.551.000 ₫ 1.551.000 ₫ Caesar Vòi chậu mạ sứ lavabo nóng lạnh Caesar B430CPW ((Đã bao gồm xi phông cần giật))
1.733.000 ₫ 1.733.000 ₫ Caesar Vòi chậu mạ sứ lavabo Caesar B432CPW(Đã bao gồm xi phông cần giật)
958.000 ₫ 958.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B340CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)
1.192.000 ₫ 1.192.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B342CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)

1.383.000 ₫ 1.383.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B562CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)
1.148.000 ₫ 1.148.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B560CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)
1.339.000 ₫ 1.339.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B570CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)
754.000 ₫ 754.000 ₫ Caesar Vòi bán tự động Caesar W054 (Lạnh - Tự động ngắt nước)

855.000 ₫ 855.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B120CP ((Đã bao gồm xi phông cần giật)
999.000 ₫ 999.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B122CP (Đã bao gồm xi phông cần giật)
2.299.000 ₫ 2.299.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B770C (nóng lạnh)
2.408.000 ₫ 2.408.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B550C (nóng lạnh)

3.005.000 ₫ 3.005.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B551C (nóng lạnh)
377.000 ₫ 377.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B065C (Nước lạnh)
519.000 ₫ 519.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B076C (Nước lạnh)
999.000 ₫ 999.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B122CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)

1.192.000 ₫ 1.192.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B342CU ((Đã bao gồm xi phông nhấn)
958.000 ₫ 958.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B340CU ((Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.456.000 ₫ 1.456.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B432CU (Đã bao gồm xi phông nhấn))
1.295.000 ₫ 1.295.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B430CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)

855.000 ₫ 855.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B120CU ((Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.339.000 ₫ 1.339.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B570CU ((Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.148.000 ₫ 1.148.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B560CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.383.000 ₫ 1.383.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B562CU ((Đã bao gồm xi phông nhấn)

1.354.000 ₫ 1.354.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B402CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.192.000 ₫ 1.192.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B400CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.251.000 ₫ 1.251.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B492CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.046.000 ₫ 1.046.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B490CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)

844.000 ₫ 844.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nước lạnh Caesar B109CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
958.000 ₫ 958.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B260CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.192.000 ₫ 1.192.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B262CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
884.000 ₫ 884.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B380CP(Đã bao gồm xi phông cần giật)

884.000 ₫ 884.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B380CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.134.000 ₫ 1.134.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo Caesar B382CP (Đã bao gồm xi phông cần giật)
1.134.000 ₫ 1.134.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B382CU (Đã bao gồm xi phông nhấn)
1.896.000 ₫ 1.896.000 ₫ Caesar Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B571CU (Dùng chậu đặt trên bàn)

2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ American Standard Vòi lavabo American Standard A-2400 (nước lạnh)
1.250.000 ₫ 1.250.000 ₫ American Standard Vòi lavabo lạnh American A-7018C
650.000 ₫ 650.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7605C (lạnh)
-27% 1.390.000 ₫ 1.904.100 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1501

-25% 1.130.000 ₫ 1.506.600 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-6501
-27% 1.500.000 ₫ 2.054.700 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1502
-26% 1.260.000 ₫ 1.702.700 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-6502
650.000 ₫ 650.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard W116 (lạnh)

750.000 ₫ 750.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard W126 (lạnh)
590.000 ₫ 590.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-4611 (lạnh)
550.000 ₫ 550.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7009C
550.000 ₫ 550.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7016C (lạnh)

400.000 ₫ 400.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7500C (lạnh)
650.000 ₫ 650.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7604C (lạnh)
400.000 ₫ 400.000 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard A-7400C
1.750.000 ₫ 1.750.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1401

-27% 1.460.000 ₫ 2.000.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0301
-27% 1.560.000 ₫ 2.136.900 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0302
-30% 2.220.000 ₫ 3.171.400 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-3902
-28% 1.590.000 ₫ 2.208.300 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-3907

-10% 4.860.000 ₫ 5.400.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-6801
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0901
-15% 2.600.000 ₫ 3.058.800 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0902
-25% 2.400.000 ₫ 3.200.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1301

-25% 3.230.000 ₫ 4.306.600 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1302
5.700.000 ₫ 5.700.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-6802
4.600.000 ₫ 4.600.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-6803
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-B201

3.900.000 ₫ 3.900.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0502 (32cm)
-12% 530.000 ₫ 602.200 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard FFAST601 (lạnh)
-11% 670.000 ₫ 752.800 ₫ American Standard Vòi rửa lạnh American standard FFAST603 (lạnh)
-10% 3.024.000 ₫ 3.360.000 ₫ American Standard Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-1305

-25% 3.150.000 ₫ 4.200.000 ₫ American Standard Vòi lavabo nóng lạnh âm tường American WF-1304
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ American Standard Vòi lavabo nóng lạnh American Standard WF-0802
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0703
-23% 1.700.000 ₫ 2.207.700 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0701

-50% 4.750.000 ₫ 9.500.000 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1603
-8% 3.300.000 ₫ 3.586.900 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-0501
-10% 3.610.000 ₫ 4.011.100 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1702
-25% 2.330.000 ₫ 3.106.600 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1701

-10% 3.970.000 ₫ 4.411.100 ₫ American Standard Vòi chậu lavabo American standard WF-1703