7.985.000 ₫ 7.985.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Concord Inverter IC-09TL22 (9000BTU)
8.784.000 ₫ 8.784.000 ₫ Casper Điều hòa 2 chiều Casper Concord Inverter IH-09TL22 (9000BTU)
9.553.000 ₫ 9.553.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Concord Inverter IC-12TL22 (12000BTU)
10.508.000 ₫ 10.508.000 ₫ Casper Điều hòa 2 chiều Casper Concord Inverter IH-12TL22 (12000BTU)

18.200.000 ₫ 18.200.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Concord Inverter IC-24TL22 (24000BTU)
8.064.000 ₫ 8.064.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Turismo Inverter IC-09TL33 (9000BTU)
9.632.000 ₫ 9.632.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Turismo Inverter IC-12TL33 (12000BTU)
15.366.000 ₫ 15.366.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Turismo Inverter IC-18TL33 (18000BTU)

18.287.000 ₫ 18.287.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Turismo Inverter IC-24TL33 (24000BTU)
8.153.000 ₫ 8.153.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Roadster Inverter IC-09TL11 (9000BTU)
9.720.000 ₫ 9.720.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Roadster Inverter IC-12TL11 (12000BTU)
15.568.000 ₫ 15.568.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Roadster Inverter IC-18TL11 (18000BTU)

9.968.000 ₫ 9.968.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-Casper SMART Inverter GC-12TL11 (12000BTU)
15.747.000 ₫ 15.747.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper CONVERT LC-24TL22 (24000BTU)
11.603.000 ₫ 11.603.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper CONVERT LC-18TL22 (18000BTU)
7.974.000 ₫ 7.974.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper CONVERT LC-12TL22 (24000BTU)

6.216.000 ₫ 6.216.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper CONVERT LC-09TL22 (9000BTU)
17.136.000 ₫ 17.136.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-CASPER Smart On/Off SC-24TL11 (24000BTU)
12.656.000 ₫ 12.656.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-CASPER Smart On/Off SC-18TL11 (18000BTU)
8.400.000 ₫ 8.400.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-CASPER Smart On/Off SC-12TL11 (12000BTU)

6.710.000 ₫ 6.710.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-CASPER Smart On/Off SC-09TL11 (9000BTU)
8.848.000 ₫ 8.848.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều LA-Casper SMART Inverter GC-09TL11 (9000BTU)
16.240.000 ₫ 16.240.000 ₫ Casper Điều hòa 2 chiều Casper CONCEPT EH-24TL22 (24000BTU)
7.896.000 ₫ 7.896.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper CONCEPT EC-12TL22 (12000BTU)

7.056.000 ₫ 7.056.000 ₫ Casper Điều hòa 2 chiều Casper CONCEPT EH-09TL11 (9000BTU)
18.480.000 ₫ 18.480.000 ₫ Casper Điều hòa 1 chiều Casper Roadster Inverter IC-24TL11 (24000BTU)
Casper Điều hòa âm trần Casper CC-50TL22 (50000BTU)
9.968.000 ₫ 9.968.000 ₫ Casper Điều hòa di động 1 chiều Casper PC-12TL22 (12000BTU)

8.008.000 ₫ 8.008.000 ₫ Casper Điều hòa di động 1 chiều Casper PC-09TL22 (8000BTU)