12.590.000 ₫ 12.590.000 ₫ panasonic Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU
8.650.000 ₫ 8.650.000 ₫ panasonic Điều hòa 1 chiều Panasonic N9UKH-8 9.000BTU Gas R32
-5% 19.350.000 ₫ 20.368.400 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
18.950.000 ₫ 18.950.000 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-U18TKH-8

-3% 19.350.000 ₫ 19.948.400 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18WKH-8M Mới 2020
-5% 1.890.000 ₫ 1.989.400 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M
-5% 12.990.000 ₫ 13.673.600 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M
12.950.000 ₫ 12.950.000 ₫ MALAISIA Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8

36.900.000 ₫ 36.900.000 ₫ Panasonic Điều hòa tủ đứng Panasonic E28NFQ (2 chiều)
45.000.000 ₫ 45.000.000 ₫ Panasonic Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH (2 chiều)
32.790.000 ₫ 32.790.000 ₫ Panasonic Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C28FFH
18.900.000 ₫ 18.900.000 ₫ Panasonic Điều hòa tủ đứng Panasonic CU-C18FFH

9.990.000 ₫ 9.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic CU/CS-C12PKH
17.690.000 ₫ 17.690.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic Inverter VU12SKH-8
7.790.000 ₫ 7.790.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic CU/CS-KC9QKH-8
14.690.000 ₫ 14.690.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic Inverter VU9SKH-8

19.690.000 ₫ 19.690.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic Inverter CU/CS-S18RKH-8
20.990.000 ₫ 20.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 1 chiều Panasonic Inverter CU/CS-TS18QKH-8
14.390.000 ₫ 14.390.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter CU/CS-E9RKH-8
11.390.000 ₫ 11.390.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic CU/CS-A9RKH-8

11.890.000 ₫ 11.890.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic YE9RKH 8
10.890.000 ₫ 10.890.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic CU/CS-A9PKH
12.990.000 ₫ 12.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter E9PKH-8
12.490.000 ₫ 12.490.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter YZ9SKH-8

16.690.000 ₫ 16.690.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter E12RKH-8
13.990.000 ₫ 13.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter YE12RKH-8
13.990.000 ₫ 13.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter CU/CS-A12RKH-8
12.990.000 ₫ 12.990.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter CU/CS-A12PKH

14.355.000 ₫ 14.355.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter CU/CS-E12PKH-8
15.389.998 ₫ 15.389.998 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter YZ12SKH-8
19.968.000 ₫ 19.968.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic CU/CS-A18PKH-8
23.590.000 ₫ 23.590.000 ₫ Panasonic Điều hoà 2 chiều Panasonic CU/CS-E18RKH-8